Asparagus

Het geslacht telt ruim driehonderd soorten. Verreweg de meest bekende is de Asparagus officinalis of de gewone asperge die veel gegeten wordt. Van deze soort zijn verschillende variëteiten in omloop. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen witte en groene asperges. De witte worden ondergronds geoogst en de groene bovengronds.De oorsprong van alle soorten ligt in de Oude Wereld. Veel soorten zijn in talloze landen in beide werelddelen geïntroduceerd in gematigde en tropische gebieden. Leden van het geslacht variëren van echte kruiden tot houtachtige klimplanten. Veel soorten hebben afgeplatte stengels die de functie van bladeren hebben overgenomen. Drie soorten, Asparagus officinalis, Asparagus schoberioides en Asparagus cochinchinensis zijn tweehuizige soorten, d.w.z. met de mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende exemplaren. Vrijwel alle andere soorten zijn tweeslachtig. Voor de bloemsierkunst zijn een aantal soorten buitengewoon decoratief.

Totaal: 1 van 0 tot 3
Pagina:

Terug naar overzicht