Stekken van Succulenten

Een aantal bijzondere soorten kunnen wij u via stekken aanbieden. Stekken kosten per stuk €3,50 en kunnen bij aankomst direct worden opgepot. Vrijwel alle soorten Succulenten kunnen in een goede cactusgrond worden opgepot. Deze potgrond is in elk goed gesorteerd tuincentrum te verkrijgen. Vaak ook in kleine handzame verpakkingen van 2 of 5 liter. Na het oppotten van uw ontvangen stek is het verstandig om vooral de eerste weken rustig aan te doen met water geven. Zeker als uw plantmateriaal in de donkere periode van het jaar aankomt. Bij kans op vorstschade versturen wij uw bestelde materiaal op een wat later tijdstip. Al het materiaal wat wij versturen is goed afgerijpt en het snijvlak is goed ingedroogd. Vaak zult u al een begin van nieuwe wortels zien. Sommige soorten zijn zeer beperkt leverbaar, omdat er vrijwel geen volwassen exemplaren van zijn.

Onder succulenten worden planten verstaan die in staat zijn periodes van droogte te overleven omdat ze water kunnen opslaan in bepaalde organen. Een goede wetenschappelijke definitie is de volgende.

Een succulent is een plant die minstens één succulent weefsel bezit. Een succulent weefsel is een weefsel dat, naast andere mogelijke functies, op zijn minst een zekere tijd dient als opslagplaats van voor de plant bruikbaar water. Daardoor is de plant tijdelijk onafhankelijk van watervoorziening van buitenaf.

Beschrijving:

Grofweg drie vormen zijn er te onderscheiden.

Bladsucculenten komen in verschillende families voor en gewoonlijk betreft het plantensoorten die groeien in een milieu zonder een echt lang droog seizoen. Is er wel een lang droog seizoen, dan zijn de bladeren sterk aangepast. Een mooi voorbeeld hiervan is Lithops. De stengel is helemaal verdwenen en de sterk verdikte bladeren groeien verborgen in de grond.

Stamsucculenten komen breed verspreid voor. De stengel of stam draagt gereduceerde bladeren. Wel volgroeide bladeren zijn binnen deze groep in de regel kortlevend. De groene stam en stengeldelen hebben de fotosynthese overgenomen. Sowieso kunnen stamsucculenten beter tegen droge milieus dan bladsucculenten. Naarmate het milieu droger wordt zullen de planten kleiner zijn. Grote stamsucculenten hebben toch regelmatig water nodig.

Wortelsucculenten gebruiken hun wortels als opslagplaats van water. De wortels zijn in de regel goed beschermd tegen zon, wind en vraat van dieren. De bovengrondse stammen of stengels zijn in de regel eenjarig. Na een periode van groei sterven ze af in het droge seizoen. In droge gebieden kunnen succulente planten de enige voedselbron voor dieren zijn. Planten hebben diverse eigenschappen ontwikkeld om minder aantrekkelijk te zijn voor dieren. Stekels maken de plant minder aantrekkelijk als voedsel. Schutkleuren helpen ook. Planten beschermen zich ook d.m.v. giftige stoffen. Als een dier eenmaal van zo’n plant heeft geproefd, wordt in de regel de plant gemeden. Vergelijkbare aanpassingen hebben zich binnen verschillende groepen voorgedaan. Heel duidelijk zijn de zuil en bolvormen die zowel bij cactussen en Euphorbia’s zijn ontstaan. De ontwikkeling van dergelijke gelijke plantstructuren bij niet verwante soorten als gevolg van gelijke levensomstandigheden noemt men convergente evolutie. 

Totaal: 1 van 0 tot 4
Pagina:

Terug naar overzicht