Speciale een en tweejarigen

Eenjarigen zijn planten die kiemen, groeien, bloeien, zaad vormen en afsterven in één seizoen. Omdat alle energie van een eenjarige wordt gestoken in de zaadproductie voor toekomstige generaties, betekend het verwijderen van de uitgebloeide bloemen voor ze zaad zetten, dat de bloeiperiode dan vaak duidelijk een stuk langer zal zijn. Lathyrus is hier een heel goed voorbeeld van. Omdat eenjarigen gewoonlijk niet hoeven te overwinteren worden ze ingedeeld in drie hoofdgroepen en wel winter, voorjaars en zomer-eenjarigen. Planten die in de herfst kiemen en s’winters langzaam doorgroeien, worden beschouwd als winter-eenjarigen. De bloei start in het voorjaar. Voorjaars eenjarigen kiemen wanneer de grond in het voorjaar begint op te warmen. Ze bloeien gewoonlijk aan het begin van de zomer. Om langer plezier te hebben van deze soorten kun je ze meerdere malen met tussenpozen zaaien. Zinnia is hier een mooi voorbeeld van. Zomer-eenjarigen kiemen onder wat warmere en vochtiger omstandigheden en bloeien eind zomer en herfst.

Tweejarigen kiemen in het ene jaar en bloeien gewoonlijk in het daarop volgende jaar. Soms moet een plant meerdere jaren groeien om voldoende energie te verzamelen voor een eenmalige bloei.

Dit zijn de eenmalig bloeiende vaste planten ook wel monocarpisch bloeiend genoemd. Deze groep zit tussen de echte vaste planten en de een en twee jarigen in.

Totaal: 1 van 0 tot 71
Pagina:

Terug naar overzicht